Въведете дума/фраза

Общи условия | Magical Clean

Пресъздаваме съвършената чистота...

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА MAGICAL-CLEAN.COM

1. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите общи условия или условия за ползване уреждат взаимоотношенията между Real Magic Cleaning (наричан по-долу Magical-clean.com) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн Magical-clean.com (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители, респ. посетители на сайта. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Magical-clean.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Данни за кореспонденция: Magical-clean.com е компания с международен опит, която предлага висококачествено професионално почистване в рамките на гр .Добрич и област Добрич, както и гр. Варна и област Варна. Възползвайте се сега и сами се уверете в магията на почистването! Можете да се намерите подробна информация за връзка с нас в раздел Контакти, на телефон +359 899 621 228 или на и-мейл адрес office@magical-clean.com.

3. Онлайн платформа за решаване на проблеми или потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия(ЕК):https://webgate.ec.europa.eu/odr/

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

• Общите условия на Magical-clean.com са задължителни за всички потребители на сайта.

• Всяко използване на този сайт означава, че Вие сте се запознали внимателно и ясно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.• Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Magical-clean.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

• Magical-clean.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

• Във всеки един случай на промяна на общите условия Magical-clean.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

• Magical-clean.com полага големи усилия, за да поддържа коректността, точността и яснотата на информацията, представена в сайта. Въпреки това, имайки предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Magical-clean.com уточнява, че някои от изображенията на сайта имат информативен и насочващ характер.

• Ние от Magical-clean.com се стремим да предоставим най-подходящата, най-пълната и важна информация за всеки един от нашите клиенти и партньори.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

За да получите правото да извършвате запитвания за цена или допълнителна информация относно предлаганите услуги от Magical-clean.com, не е необходимо да имате регистрация. Със съгласието си с общите условия, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите „Общи условия“ и ги приема.

Собственикът на настоящия домейн е длъжен:

1) Да поддържа на уеб сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

2) Да да спазва уговорените условия и срокове за предоставянето на услугата.

3) Договорът с Клиента се счита за сключен след потвърждаване на заявката на посочения от Клиента телефон или e-mail.

Клиентът е длъжен:

1) Да посочи три имена, точен и валиден мобилен телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция (e-mail).

2) Да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на заявката, според описания в настоящите Общи условия ред.

3) Да заплати разходите по транспорта, освен в случаите, в които е договорено друго.

6.ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, които Magical-clean.com получава при запитване/поръчка, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на техните поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с тях в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Magical-clean.com гарантира, че данните няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.

7. АВТОРСКИ ПРАВА

• Настоящият уеб сайт и всички публикувани в него материали са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на https://Magical-clean.com и неговите представители.

• Информацията и материалите се предоставят безвъзмездно на потребителите единствено с цел лично осведомяване. Копирането и възпроизвеждането на материалите и информацията от сайта са изрично забранени, освен в случаите, в които за това няма изрично писмено съгласие от страна на собствениците на https://Magical-clean.com. При цитиране на информация от сайта е задължително да се упомене източникът, придружен с линк към неговия интернет адрес. При желание за репродукция на части от сайта или публикувана в него информация, моля свържете се с нас.

• Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на http://Magical-clean.com, представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

8. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

При възникнали ситуации във връзка с въпроси, които са неуредени, клиентът има право да отправи своите искания към наш сътрудник на посочения за кореспонденция телефон или адрес.

9. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

Всички услуги, предлагани в Magical-clean.com, са с гарантирано качество, като условията за тях са прозрачни и достъпни на всеки етап от процеса на извършването им.

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СА ОБНОВЕНИ КЪМ ДАТА 11-07-2017 Г.
Call Now Button